Nom long Nom Index Réf. Pere GPM Isu Tx par CD Inel TP TB MU MP MG Lait CD MO MA CC ME STMA STPI REPRO LGF TR NAI POINTS FORTS / FAIBLES POINTS FAIBLES TARIFS CV SX NUNATI COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP
Nom long Nom Index Réf. Pere GPM Isu Tx par CD Inel TP TB MU MP MG Lait CD MO MA CC ME STMA STPI REPRO LGF TR NAI POINTS FORTS POINTS FAIBLES TARIFS CV SX NUNATI COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP COPAIP

Index : CF : Confirmé Français - JF : Jeune Français - EF : Etranger indexé en France - I : Interbull - JI : Jeune Interbull - JE : Jeune Eurogenomics